Renaissance Capital, Mart 2012 tarihinde Mira Menkul Değerler A.Ş.'yi satın alarak, Türkiye'ye yatırım yapan ilk Rus finansal kurum niteliğini kazanmıştır. Renaissance Capital, gelişmekte olan piyasalardaki deneyim ve bilgisini Türkiye Sermaye Piyasaları’na taşımak istemektedir.

 

"Bu sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup müşterilerimizin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğini lütfen göz önüne alınız."

 

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.’YE İLİŞKİN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU

Renaissance Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.

Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.

Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.

 

YETKI BELGELERININ IPTAL EDILMESI HAKKINDA

Şirket’in tek pay sahibi Renaissance Capital Limited’in küresel daralma planları kapsamında Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alması sebebiyle Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (Seri III-39.1)”nin 59. maddesi çerçevesinde sahip olunan faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirimde bulunma kararı almıştır. Başvurumuzun görüşüldüğü Kurulun 15.02.2016 tarih ve 5 sayılı toplantısında, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 59 uncu maddesi uyarınca yapmış olduğumuz faaliyet izinlerinizden tamamen feragat edilmesine ilişkin başvurumuzun olumlu karşılanarak 16.04.2012 tarih ve ARK/ASA-399 sayılı “Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi” ile 16.04.2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.16 sayılı “Sermaye Piyasalarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu kararla birlikte, Şirketimizin sahip olduğu herhangi bir finansal faaliyet yetki belgesi kalmamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2015 tarih ve 2015/364 sayılı kararı ile, Şirketimizin 07.06.2012 tarih ve 316 sayılı  Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ile 16.04.2012 tarih ve 202 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi'nin iptali için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2015 tarih ve 32992422-299-E.14127 sayılı yazısı ile başvurumuz kabul edilmiş ve şirketimizin 316 sayılı "Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi" ile 202 sayılı "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" iptal edilmiştir.

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu

Adres: Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

Tel: +90 (312) 292 90 90

Faks: +90 (312) 292 90 00

 

Şirketin Ünvanı: Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş.

Adresi: Levent 193 Binası, Büyükdere Cad. No:193 K:2  34394 Şişli İstanbul

Telefon Numarası: +90 212 371 46 41

Fax : +90 212 371 46 09